ORDONANŢĂ nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind īncasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Romāniei şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să asigure implementarea unui sistem electronic de īncasare a impozitelor şi taxelor locale īn fiecare oraş şi municipiu.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia toate măsurile necesare, astfel īncāt plata impozitelor şi a taxelor locale să se poată face şi prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1), īncepānd cu următoarele date:

a) 1 noiembrie 2002, īn cazul impozitelor şi taxelor īncasate de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul municipiilor;

b) 1 februarie 2003, īn cazul impozitelor şi taxelor īncasate de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul oraşelor.

Art. 2

Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Guvernul va adopta normele metodologice privind implementarea sistemului electronic de īncasare a impozitelor şi taxelor locale.

Art. 3

(1) Īncălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţi anume īmputerniciţi de către Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Dan Nica

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmāncă

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Publicată īn Monitorul Oficial cu numărul 81 din data de 1 februarie 2002