CONTURI IBAN                                                                                                   PRIMARIA ARAD

                                                                                                                                                                    C.F. 3519925                           

DENUMIRE VENIT

Cod IBAN

Amenzi poliţie

RO46TREZ02121350250XXXXX

Certificate, avize, autorizaţii PF+PJ

RO26TREZ02121180250XXXXX

Cheltuieli executare silită PF+PJ

RO71TREZ02121360214XXXXX

Gherete casa, caiete sarcini, venit din asociere

RO23TREZ02121300250XXXXX

Impozit clădiri PF

RO02TREZ0212107020101XXX

Impozit clădiri PJ

RO49TREZ0212107020102XXX

Impozit convenţii

RO26TREZ02121180250XXXXX

Impozit profit

RO37TREZ02121010201XXXXX

Impozit spectacole

RO82TREZ02121150201XXXXX

Impozit teren PF

RO46TREZ0212107020201XXX

Impozit teren PJ

RO93TREZ0212107020202XXX

Impozit venit PF nesalariate

RO26TREZ02121180250XXXXX

Parcare taxi PF

RO26TREZ02121180250XXXXX

Penalităţi nedepunere declaraţii

RO15TREZ02121350202XXXXX

Penalităţi nedepunere declaraţii + tx. Salubrizare

RO82TREZ02121360206XXXXX

Sume alocate de CJ pt. echilib. BL

RO20TREZ02121040204XXXXX

Taxa ocupare domeniu public

RO23TREZ02121300250XXXXX

Taxă asupra mijloacelor de transport PF, <12T

RO21TREZ0212116020201XXX

Taxă asupra mijloacelor de transport PJ, <12T

RO68TREZ0212116020202XXX

Taxă hotelieră

RO26TREZ02121120207XXXXX

Taxă jud. de timbru, timbru notarial, alte timbre.

RO57TREZ02121070203XXXXX

Taxă păşunat

RO82TREZ02121360206XXXXX

Taxă publicitate / afişaj + Parcare Suprataxă

RO23TREZ02121300250XXXXX

Taxă săpături PF+PJ

RO26TREZ02121180250XXXXX

Taxă specială de salubrizate

RO82TREZ02121360206XXXXX

Taxă teren stat

RO53TREZ02121070250XXXXX

Taxă urgenţă

RO82TREZ02121360206XXXXX

Taxă vehicule lente PF+PJ

RO26TREZ02121180250XXXXX

Taxe şi tarife pt. elib. de licenţe şi aut. de funcţionare

RO79TREZ02121160203XXXXX

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate

RO26TREZ02121A350102XXXX

Venituri din concesiuni şi închirieri

RO24TREZ021502205X023130

AUTO > 12 Tone

RO34TREZ0215033XXX006785

Extravilan

RO43TREZ0212107020203XXX

Autorizaţie funcţionare şi orar

RO24TREZ021502205X023130

Tarif pentru acces pe străzi cu restricţie tonaj RO79TREZ02121160203XXXXX

 Pentru Venituri din concesiuni si inchirieri, si tarif viza autorizatie functionare si orar, CUI-ul este 28631478Fără comision, cu orice card bancar

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

informații și sesizări: info@globalpay.ro